Lang, gelukkig en gezond in je vertrouwde omgeving blijven wonen, hoe fijn zou het zijn?

Care2Share is een vernieuwend en integraal concept voor zorg en ondersteuning in een toekomstbestendige Oosterparkwijk in Groningen. Winnaar prijsvraag Who Cares Rijksbouwmeester. Bekijk de video (met geluid)!