Scroll to Content

Niet elke woning leent zich om te transformeren tot pluswoning. Zo kenmerkt de naoorlogse bebouwing in de Florabuurt zich door portiekflats met kleine appartementen, zonder lift en met een matig energielabel. Tijdens een IABR-atelier in 2016 is de Florabuurt ingezet als ontwikkelgebied voor een nieuw stedelijk milieu met slimme vormen van energiegebruik, mobiliteit en ontmoeting. In aansluiting op dit concept biedt de Florabuurt in onze visie de ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe, slimme woonzorgconcepten. Hier realiseren we nieuwe meergeneratiewoningen met een slimme maatsystematiek waarin verschillende adaptieve woonvormen mogelijk zijn.

Zo kan een appartement worden omgebouwd tot zorgwoning, kunnen gestapelde appartementen eenvoudig worden samengevoegd tot gezinswoning en andersom. Ook is het mogelijk om de woningen te splitsen. Dit biedt de bewoner de keuze en de mogelijkheid om zo lang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde woning en omgeving te blijven wonen. Dit conceptuele bouwen biedt veel flexibiliteit voor diverse doelgroepen en woningcorporaties.

De hoeken van de nieuwe woonblokken bieden ruimte voor collectieve voorzieningen. Hier kunnen bijvoorbeeld een gezonde snackbar of een koffiekamer worden gerealiseerd. Daarnaast kan er in het woonblok een centrale ‘zorgpost’ worden geplaatst. Hiermee wordt het zelfs mogelijk om mensen die zwaardere zorg nodig hebben (vallend onder de Zvw en Wlz), tussen andere doelgroepen te laten wonen. Zo kunnen ook mensen met een zware zorgbehoefte wonen in een vertrouwde omgeving waar ontmoeten en noaberschap worden gefaciliteerd.

Lees verder bij het volgende onderdeel: Ankerpunten in de wijk: ontmoeten en participeren