Scroll to Content

In de huidige situatie ontvangt de zorgbehoevende bewoner vanuit de diverse wetgeving zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld de Wmo, Wlz, Zvw, etc. Het grootste nadeel van deze situatie is de complexiteit voor de zorgbehoevende. Om de zorgbehoevende te ontzorgen bieden we met het Leefabonnement een heldere structuur waarin voor de bewoner de gewenste zorg, ondersteuning en voorzieningen worden geregeld. Dit betekent dus tegelijk dat de zorgbehoevende primair aan één kanaal abonnementskosten betaalt waarmee alles in één keer geregeld wordt. De organisatie achter het Leefabonnement, WIJ 2.0, draagt zorg voor de juiste verdeling van geld over de verschillende leveranciers en voorzieningen. 

Een deel hiervan wordt binnen het Leefabonnement op dezelfde manier geleverd als in de huidige situatie, denk bijvoorbeeld aan internet, de krant en televisie. Hiervoor is geen andere structuur nodig. Het enige verschil met de huidige situatie is dat niet de zorgbehoevende zelf, maar de leefconsulent ervoor zorgt dat de producten geleverd en betaald worden door middel van het Leefabonnement. Voor zorg en ondersteuning vanuit de Zvw en Wlz geldt dat de leefconsulent alleen een rol bij de aanvraag van zorg speelt. De financiering van de Zvw en Wlz is niet via het Leefabonnement geregeld. Onderstaande figuur geeft het systeem schematisch weer.

 

Lees verder bij het volgende onderdeel: Financiële zekerheid voor waardevolle producten, diensten en voorzieningen