Scroll to Content

Cijfers over eenzaamheid in de Oosterparkwijk ontbreken, maar een schatting na extrapolatie van de landelijke statistieken laat zien dat in de Oosterparkwijk ongeveer zeshonderd 55-plussers eenzaam zijn. Eén op de vijf (120) voelt zich extreem eenzaam en heeft slechts één keer in de maand een sociaal contact. In de wijk liggen kansen om hier concreet iets aan te doen. Er zijn veel bestaande organisaties en initiatieven die nu al bijdragen aan het welzijn van de wijkbewoners en het sociale milieu. Zo worden in Oosterparkheem “Huis van de Wijk” activiteiten georganiseerd voor senioren en wordt ontmoeting tussen jong en oud gestimuleerd. In het Treslinghuis houden diverse (welzijns-)organisaties kantoor en worden koffieochtenden en inloopspreekuren voor buurtbewoners gehouden. Het Treslinghuis zal op korte termijn worden gesloopt, waarna op deze locatie een nieuwe school en appartementen worden gerealiseerd. Het monumentale gebouw van de huidige Siebe Jan Boumaschool aan de Oliemuldersweg komt hierdoor tegelijk vrij. In onze visie worden Oosterparkheem en de Siebe Jan Boumaschool twee belangrijke ankerpunten in de wijk. Deze vormen laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk die tegelijk een belangrijke rol innemen in de organisatie en dienstverlening van het Leefabonnement. De Siebe Jan Boumaschool wordt getransformeerd tot Ambachtshuis en Oosterparkheem wordt het centrale punt van waaruit het Leefabonnement in de Oosterparkwijk wordt gecoördineerd.Nieuw Ambachtshuis in de Siebe Jan Boumaschool
De Siebe Jan Boumaschool wordt herbestemd tot Ambachtshuis; een plek waar nieuwe en oude ambachten en kennis van jong en oud met elkaar worden verbonden. Het Ambachtshuis is een werkplaats waar je je hobby kunt uitoefenen, cursussen kunt volgen, ervaring kunt opdoen voor bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en andere Oosterparkers kunt ontmoeten. Dit vervult de lang gekoesterde wens van de bewonerscommissie om de Siebe Jan Boumaschool weer een centrale rol in de wijk te laten vervullen. De Oosterparkwijk had immers in 1937 het eerste buurthuis van Nederland. Bestaande initiatieven, zoals de ‘Haak-maar-aan-club’, DIG050 (dagbesteding met computers) en het naaiatelier zouden hier een plek kunnen krijgen. Ook biedt het Ambachtshuis ruimte voor nieuwe initiatieven, zoals een fablab met 3d-printers. De werkplaatsen zouden ook gebruikt kunnen worden als onderzoeks- of onderwijsplek voor het UMCG, de RUG, de Hanze Hogeschool en het ROC. Binnen deze ‘kenniswerkplaatsen’ kunnen tegelijk nieuwe ideeën of concepten worden ontwikkeld op het gebied van gezond leven of bewegen, welke direct binnen de blue-zone Oosterparkwijk kunnen worden toegepast.

De verschillende diensten, cursussen en het gebruik van de werkplaatsen die in het Ambachtshuis worden aangeboden, vormen onderdeel van het Leefabonnement. Bij het verfijnen van de persoonlijke abonnementsbundel kunnen abonnees aangeven hoeveel gebruik ze van het Ambachtshuis willen maken. Het Ambachtshuis wordt vervolgens ‘gedragen’ en georganiseerd door de wijk zelf. Vrijwilligers, mensen met een participatiebaan en mensen met werkmatige dagbesteding werken samen om ervaring op te doen en onderdeel van de samenleving te zijn.

Oosterparkheem: adres voor het Leefabonnement
Het ‘Huis van de Wijk, Oosterparkheem’ wordt de uitvalsbasis van de organisatie achter het Leefabonnement, WIJ 2.0. Vanuit deze plek wordt de inhoud van de bundels uit het Leefabonnement voor de hele wijk gecoördineerd en vindt afstemming met leveranciers en overige aanbieders plaats. Feitelijk vormt Oosterparkheem het ‘adres’ en de woonkamer van het Leefabonnement. Hier kunnen zowel de bewoners (abonnees) als de leveranciers terecht voor vragen, afstemming en overleg. Daarnaast kan het gebouw een rol vervullen voor tijdelijk verblijf of revalidatie van mensen die uit het ziekenhuis komen, of voor respijtzorg in aanmerking komen.

Hoekpanden als laagdrempelige ontmoetingsplekken op een lager schaalniveau
Ook op een lager schaalniveau willen we laagdrempelige ontmoetingsplekken realiseren. In onze visie worden in karakteristieke hoekpanden openbare functies zoals een hobbykamer, muziekkamer of koffiekamer ingepast. Deze ruimten zijn zichtbaar en toegankelijk voor iedereen en versterken de levendigheid van het woonblok en de straat. Een pianokamer maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat een oudere zijn hobby van vroeger weer oppakt en muzieklessen gaat geven, of biedt een student van het conservatorium de ruimte om te studeren.

Lees verder bij het volgende onderdeel: Het landschap de stad in trekken

Lees verder bij het volgende onderdeel: Het landschap de stad in trekken