Scroll to Content

Het is een zonnige woensdagmiddag, 16 augustus 2017. Het Care2Share team staat bij de Jumbo aan het Linnaeusplein in de Oosterparkwijk in Groningen om met buurtbewoners te praten. Eén van de 18 Oosterparkwijk bewoners die we spreken is Jannie. Jannie is 78 jaar oud en een echte Oosterparker. ‘Geboren en getogen’, zegt ze stralend. Jannie doet nog vaak haar boodschappen bij de Jumbo en wijst vol trots naar een plek aan de overkant van de straat waar ze is geboren. ‘Ik woon hier graag’, zegt ze vastberaden, net als andere wijkbewoners die we spreken. ‘Dicht bij mijn familie, mijn dochter woont een straat verderop.’ Hoe dat verder moet als het moeilijker wordt om zelfstandig te blijven wonen in haar huis, in haar vertrouwde Oosterpark, weet ze nog niet. Het huis aanpassen lijkt haar wel wat. ‘En wat hulp heb ik ook nodig, maar daar vinden jullie vast wat op’, zegt ze met een lach.

 

Lang, gelukkig en gezond in je vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat klinkt vanzelfsprekend en eenvoudig. Maar voor veel mensen, onder wie kwetsbaren, zorgbehoevenden, of mensen uit een lagere sociale economische klasse, is het dat niet. Verschillende partijen, zoals de gemeente, zorgverzekeraars en zorgkantoren werken samen om zorg en voorzieningen in de wijk te leveren voor deze doelgroepen. Uit onze enquetes en de WhoCares buurtbijeenkomsten blijkt dat er veel onduidelijkheid heerst over hoe dat precies werkt en hoe het geregeld is. Het doolhof van systemen en wet- en regelgeving is ingewikkeld en leidt tot een onoverzichtelijke situatie, onzekerheid over de toekomst en stress bij een toch al kwetsbare groep wijkbewoners. Juist zij hebben de beschikbare ondersteuning het hardst nodig. Om dit te kunnen veranderen moeten we anders gaan denken en doen. Care2Share beoogt een vernieuwend woon, zorg- en wijkconcept: een goed leven en een gezonde oude dag, met alle voorzieningen nabij en sterke verbondenheid met de wijk. Hierbij redeneren we primair vanuit de bewoner, de mens. Hoe fijn zou het zijn als onder andere Jannie een toegankelijke woning en dienstverlening kan krijgen in haar eigen wijk, passend bij haar persoonlijke situatie? En dat ze zich daarbij geen zorgen hoeft te maken over hoe dat geregeld is, met wie ze dat moet regelen én dat het uiteindelijk ook écht geregeld is? Vanuit die wens is Care2Share ontstaan; een abonnement op een goed leven.

Lees verder bij het volgende onderdeel: Met het Leefabonnement neem je zelf de regie