Scroll to Content

Het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) heeft een stevige ambitie neergezet om van Noord-Nederland de eerste man-made blue zone ter wereld te maken. Blue zones zijn afgebakende gebieden waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven. Alledaagse dingen zoals bijvoorbeeld goed voedsel, dagritme en een sterk en stabiel sociaal milieu, zijn hierin bepalend. In Noord-Nederland is hier ruimte voor verbetering, omdat blijkt dat mensen in het Noorden gemiddeld een paar jaar jonger sterven dan in de Randstad. Dit komt omdat mensen in het Noorden relatief veel roken en drinken. Ook een relatief hoge dichtheid van mensen met een verslaving, psychische problematiek, eenzaamheid en de ervaren mate van veiligheid spelen een rol. Een brede aanpak op onder andere deze punten is nodig om toe te kunnen groeien naar een man-made blue zone. Met het Leefabonnement bieden we de bewoners de mogelijkheid om op basis van zelf-regie de levensstandaard op een breed scala aan punten te verbeteren. In de volgende onderdelen concretiseren we onze visie voor de Oosterparkwijk op drie niveaus: persoonsniveau, buurtniveau en wijkniveau. Hiermee maken we duidelijk hoe de precieze ruimtelijke ingrepen in de wijk de basis vormen onder de producten, diensten en voorzieningen die via het Leefabonnement worden aangeboden.

Lees verder bij het volgende onderdeel: Langer thuis wonen: de pluswoning

 Lees verder bij het volgende onderdeel: Langer thuis wonen: de pluswoning