Scroll to Content

Naast een doordachte borging van het Leefabonnement in wet- en regelgeving en een herbezinning op de organisatiestructuur, is een degelijke verankering van het concept in de ruimtelijke en plek-specifieke context cruciaal. Het Leefabonnement maakt zo goed mogelijk gebruik van diensten, voorzieningen en initiatieven die al in de Oosterparkwijk aanwezig zijn of kunnen worden gecreƫerd. We beginnen dus niet helemaal opnieuw. Denk hierbij aan de nabijheid en kwaliteit van voorzieningen, de sociale structuur van de wijk, lokale instanties en sociale voorzieningen, de toegankelijkheid van de openbare ruimte en de toekomstbestendigheid van de woningvoorraad. Voor de Oosterparkwijk in Groningen is zorgvuldig bekeken welke kwaliteiten en kansen er zijn en tegelijk welke ruimtelijke transformaties en verbeteringen nodig zijn om de wijk toekomstbestendig te maken. Dit met als doel om niet alleen de situatie voor zorgbehoevenden te verbeteren, maar ook een impuls te geven aan de gehele wijk en daarmee de stad.

 Lees verder bij het volgende onderdeel: Toegroeien naar een man-made blue zone