Scroll to Content

In onze visie wordt met behulp van slimme ingrepen op persoonsniveau, buurtniveau en wijkniveau een toekomstbestendige en gezonde woonomgeving gestimuleerd. Dit alles nadrukkelijk niet vanuit een maakbaarheidsgedachte. Het Leefabonnement geeft zorgbehoevenden en andere bewoners van de wijk een gereedschap in handen om zélf te werken aan hun kwaliteit van leven. Hierbij kan iedereen die dat wil rekenen op een persoonlijke begeleiding en een heldere structuur van verantwoordelijkheden. Met het Leefabonnement en de concrete toepassing in de Oosterparkwijk hebben we daarmee een zorgvuldig, en in onze ogen realistisch plan gemaakt om de Healthy Ageing Visie van de gemeente Groningen te kunnen implementeren.

  1. Actief Burgerschap: het Leefabonnement als gereedschap om zelf actief te werken aan de kwaliteit van leven;
  2. Bereikbaar Groen: netwerk van stadshamrikken, groen voor verschillende doelgroepen, gezonde omgeving;
  3. Actief Ontspannen: bereikbaarheid en toegankelijkheid vergroten, ontmoeting en uitwisseling stimuleren;
  4. Gezond Verplaatsen: herkenbaar routenetwerk in de wijk, verbonden met de rest van de stad;
  5. Gezond Bouwen: pluswoningen en nieuwe, slimme woon-zorgconcepten / meergeneratiewoningen;
  6. Gezonde Voeding: stadshamrikken met stadslandbouw, lokaal voedsel voor de deur.

Naast de gepresenteerde organisatorische structuur en zorg op maat, biedt het Leefabonnement ook oplossingen en middelen die kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven. Zoals een op de woonwens of zorgbehoefte ingerichte en aangepaste woning en een verleidelijke woonomgeving. De gepresenteerde oplossingen en middelen zijn afhankelijk van factoren die per locatie sterk uiteen kunnen lopen. Doordat Care2Share is opgebouwd vanuit de diversiteit van de wijk en haar wijkbewoners is het concept ook toepasbaar te maken op meerdere locaties in Nederland. Daarmee kan aan de hand van de demografische gegevens (historie, bevolkingssamenstelling, eigendommen, etc.) de toepassing en de ruimtelijke vertaling van het Leefabonnement wijkspecifiek worden gemaakt. Hierbij vormen de bewoners, bestaande voorzieningen in de wijk, lokale initiatieven en (ruimtelijke) kwaliteiten altijd het uitgangspunt.