Care2Share is winnaar van de prijsvraag WHO CARES voor locatie Groningen, geselecteerd uit 174 inzendingen. Who Cares is een ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg en een initiatief van  de Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeenten Almere , Groningen, Rotterdam, Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

Care2Share / Een abonnement op goed leven is een project van
NOHNIK architecture and landscapes, Bureau HHM, Stadkwadraat en BeweegStrateeg.